Avís legal

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web i el portal d'Internet / (en endavant, el "Web") és titularitat de Vila Rovira, S.L., amb domicili social a Ctra. d'Olot, 12 - La Canya amb CIF nº B17479601. El present avís legal regula les condicions d'ús del citat portal d'Internet.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Vila Rovira, S.L. i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de La Vall de Bianya per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l'usuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web que Vila Rovira, S.L. posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitz i o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Vila Rovira, S.L..

L'accés i navegació al lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir- se a usar el lloc web.

 

Accés a la web

L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar- se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitz arà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més informació, consulti la nostra política de privacitat.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer- se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Vila Rovira, S.L. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realitz ació de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per Vila Rovira, S.L., al lloc web o als seus continguts.

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitz ats en els seus servidors.

La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer- se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Vila Rovira, S.L. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realitz ació de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per Vila Rovira, S.L., al lloc web o als seus continguts.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Vila Rovira, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitz i amb els continguts de la pàgina web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Vila Rovira, S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Vila Rovira, S.L. no concedeix cap llicència o autoritz ació d'ús de ninguna classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de Vila Rovira, S.L..

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritz ats prèviament per part de Vila Rovira, S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Vila Rovira, S.L. es reserva el dret d'exercitar enfront l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

Vila Rovira, S.L. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, Vila Rovira, S.L. no pot fer- se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

 

  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
  • L'absència d'errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L'absència de virus i/o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Vila Rovira, S.L..
  • L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, Vila Rovira, S.L. no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s'incloguin en el lloc web s'ajustin al present avís legal ni que l'ús del lloc web es realitz i de forma diligent.
  • L'ús per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.
  • Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer.

Vila Rovira, S.L. podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualitz ació o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, Vila Rovira, S.L. comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.

Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Vila Rovira, S.L. es compromet a l'eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies

Vila Rovira, S.L. utilitza cookies, a l'efecte d'optimitz ar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el mateix terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitz ar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d'aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l'usuari.

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a la pàgina web de Vila Rovira, S.L. cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Vila Rovira, S.L. no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas de que a altres llocs webs s'estableixin enllaços a la pàgina web de Vila Rovira, S.L., no s'entendrà que Vila Rovira, S.L. ha autoritz at l'enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l'enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

Vila Rovira, S.L. es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

Vila Rovira, S.L. es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.

 

 

Condicions d'ús

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital de VILAROVIRA S.L. té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen.
VILAROVIRA S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la seva publicació digital, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.

VILAROVIRA S.L. no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

VILAROVIRA S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

VILAROVIRA S.L. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

VILAROVIRA S.L. és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta companyia, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per VILAROVIRA S.L.. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de VILAROVIRA S.L..

VILAROVIRA S.L. respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de VILAROVIRA S.L. que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a VILAROVIRA S.L. de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de VILAROVIRA S.L. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per VILAROVIRA S.L. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol•licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.